Hoe wij werken

Onze werkwijze is gefocust op het ondersteunen van leerlingen op weg naar zelfstandig leren en plannen. Deze visie willen wij verwezenlijken door met een passende methode aan de slag te gaan met de leerling. 

Iedereen is uniek, heeft andere behoeften en een eigen manier van leren. De leerling zal hierdoor centraal staan en wij zorgen voor passende begeleiding. Persoonlijke ontwikkeling is ons hoofddoel, waarbij zelfstandigheid op nummer één staat. Onze aanpak hiervoor is persoonlijk, effectief en onder het motto: ‘Samen werken aan jouw prestaties.’

Voor ons is sociale ontwikkeling ook een belangrijke factor. Het is van groot belang hoe een leerling zich voelt. Dit heeft in grote mate invloed op hoe iemand presteert op school. Wij zorgen voor voldoende individuele aandacht om zo eventuele problemen op te lossen. Betrokkenheid, persoonlijke ontwikkeling en een fijne werksfeer zijn de hoofdpijlers van onze methode.

---

De stappen naar succes

Stap 1: Intake

In eerste instantie word je uitgenodigd voor een intakegesprek met jou en jouw ouders. Tijdens deze intake bespreken we de wensen, behoeften en het leertraject. Zo leren jullie ons kennen en andersom.

Stap 2: Cursus leren leren en plannen

De eerste weken na de intake gaan we aan de slag met de nieuwe leer- en planningsstrategieën. Deze strategieën worden in de eerste maand volledig doorgenomen, zodat al snel vooruitgang geboekt kan worden.

Stap 3: Strategieën toepassen op leer- en maakwerk

Aan de hand van de gegeven strategieën zullen we je blijven motiveren om hier gebruik van te maken. Daarnaast bepaal jij natuurlijk zelf welke methode prettig werkt voor jou. Vanaf nu kom je twee keer per week twee en een half uur bij ons om je huiswerk te maken en/of toetsen te leren. Hierin ondersteunen we je waar nodig.

Stap 4: Evaluatie en voortgang

Wij houden je ouders op de hoogte omtrent je vooruitgang. Dit doen we doormiddel van een kort feedbackmoment met jou en jouw ouders. Daarnaast zullen we regelmatig een 1 op 1 gesprek omtrent eventuele aandachtspunten hebben.